<<Poprzednia              1    2   3   4                    Następna>>
Kolędowanie
w Parafi Św. Wawrzyńca
Zgrupowanie w Piwnicznej
XIII Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny "Tęcza"
Ełk 2016
Festiwal "Folklor Świata"
Zduńska Wola 2016
Spektakl 
pt: "Idą Kolędnicy"
Wojewódzki Przegląd Zespolów Regionalnych "Smok"
2016 Kraków
Sądeczoków muzykowanie
Przyjaciele z chin
Lekcja regionalna dla grupy z Niemiec
Kolędowanie w Paszynie
Ferie Sądeczoków
Kolędowanie w Parafi Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej