„Na zawsze w naszych sercach -Dziękujemy Ci, Ojcze święty” (2005r.)

Płytę poświęcono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, za wspólnie spędzone chwile podczas pielgrzymek do Watykanu.

Płytę opracował od strony muzycznej: Jan Zygmunt.
Autorami słów do piosenek są:
Wanda Lomnicka.Dulak, Alicja Gołaszewska,
ks. Stanisław Szmidt i ks. Tadeusz Sitko.
Wykonawcy:  Zespół „Sądeczoki”, Zespół „Promyczki”.
Kapela: Kamil Sławecki (skrzypce prym),
              Monika Kiełbasa (skrzypce sekund),
              Małgorzata Sznerich (skrzypce sekund),
              Michał Kiełbasa (trąbka),
              Sławomir Ciastoń (trąbka),
              Przemysław Wiktor (klarnet),
              Marlena Sławecka (kontrabas).
Realizacja dźwięku:  Zbigniew Kaczmarczyk.

Nagrania dokonano w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu.