Jedną dolinecką
Listeczku Dębowy
Nie dał bym cię Sączu
Polka Cicha
Polka Dunajcowa
Polka Dziadek
Polka Suwana
Polka Szybka
Polka z nogi
Popod okienkiem
Sądeckie Chodoki
Walc Molowy
KOWAL
KRAKOWAIAK SĄDECKI
PIĘKNA JEST SĄDECKA ZIEMIA
POLKA SCYPANA
SZŁA DZIEWCZYNA
Z GÓRY Z GÓRY