„Nie było miejsca dla Ciebie” (2005r.)

Opracowanie muzyczne płyty: Jan Zygmunt
Realizacja nagrań: Zbigniew Kaczmarczyk
Soliści: Agnieszka Ćwikła, Kinga Krzak, Grzegorz Wilczyński.
Śpiew:   Monika Smajdor, Karolina Legutko, Sylwia Baran,
               Julita Reszkiewicz, Marzena Pajor, Agnieszka Żelasko,
              Aleksandra Żelasko,Małgorzata Niedzielska, Paulina Olszewska,
              Paulina Chlebek, Klaudia Miśkowicz, Grzegorz Zieliński,
              Liliana Leśniak, Rafał Czub, Michał Kiełbasa.
Kapela:  Joanna Kiełbasa (skrzypce prym),
              Monika Kiełbasa (skrzypce sekund),
              Michał Kiełbasa (skrzypce sekund),
              Laura Dada. (skrzypce sekund),
              Marlena Sławecka (kontrabas),
              Rafał Czub (trąbka),
              Grzegorz Janus (trąbka),
              Przemysław Wiktor (klarnet),
              Artur Wiktor (klarnet).