„Płynie od Sąca piosnecka"  (1985r.)


Kaseta dedykowana prof. Zdzisławowi Porębskiemu w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i rozbudzenie w dziecięcych sercach miłości do muzyki ludowej.

Kapela:  Dawid Urbaniak (skrzypce prym),
               Małgorzata Anzel (skrzypce sekund),
               Katarzyna Anzel (skrzypce sekund),
               Katarzyna Procyk (skrzypce sekund),
               Maciej Pawlik (kontrabas),
               Dariusz Chlebek (trąbka),
               Robert Migacz (klarnet).
            .             .   v