Płynie od Sąca piosneczka
Święto Dzieci Gór
W hołdzie Papieżowi
Kronika 2012-2015