Kadra Zespołu

125

Barbara Sławecka

Sądeczanka; nauczyciel-choreograf. Absolwentka wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Studium Choreograficznego (taniec ludowy)
w Krakowie. Studia podyplomowe odbyła w PWSZ w Nowym Sączu (2002r.). Od 1982r. prowadziła w PM zajęcia nauki gry na pianinie i rytmikę. Pod jej kierunkiem 4-5 letnie dzieci uczyły się śpiewu i poznawały pierwsze kroki tańca ludowego. Od 1993r. kierownik artystyczny „Sądeczoków” oraz działu muzyki i tańca PM. Od 2003r. kierownik Zespołu i działu folkloru i tradycji PM (od 1 września). Wieloletnie zaangażowanie, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje pozwalają jej na utrzymanie profesjonalnego poziomu zespołu.

Marlena Bulanda

Rodem sądeczanka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną, jak również Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktorka Fitness.
W roku 2013 ukończyła studium folklorystyczne w Nowym Sączu. Studia podyplomowe odbyła w Krakowie na AWF o specjalności Animacja Form Taneczno-Ruchowych. Była uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu w klasie fortepianu i kontrabasu. Związana z zespołem od najmłodszych lat jako tancerka, od 2010r. zasiliła kadrę nauczycielską w Pałacu Młodzieży jako choreograf Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”.

Jan Zygmunt

Sądeczanin, pedagog, muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1992r.). nauczyciel PSM I i II stopnia w Nowym Sączu, dyrygent i dyrektor artystyczny Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej. W ponad 30-letniej pracy pedagogiczno-artystycznej wykształcił wielu muzyków, którzy obecnie biorą czynny udział w życiu kulturalnym Nowego Sącza. Kierownik kapel „Sądeczoków”. Uhonorowany tytułem „Zasłużonego Działacza Kultury”.

Joanna Bodziony

Sądeczanka. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Nowym Sączu, w klasie fortepianu i krakowskiej Akademii Pedagogicznej,
w zakresie pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe odbyła na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Pedagogicznym
i Artystycznym o specjalności Edukacja Muzyczna. W Pałacu Młodzieży od 2001r Akompaniatorka nauczycielka gry na pianinie i keyboardzie i prowadzi Grupy Śpiewacze Sądeczoków

Małgorzata Grodzka-Kądziołka

Sądeczanka. absolwentka AWF Kraków kierunek- wychowanie fizyczne,oraz Studium Choreograficznego w Krakowie. W „Sądeczokach” prowadzi grupę najmłodszą, oraz grupy Rytmiczne .

Halina Olesiak

Sądeczanka; absolwentka Studium Pedagogicznego, instruktorka dziewiarstwa. Od początku istnienia Zespołu zabiega o ubiór sceniczny wszystkich dzieci. Sprawuje opiekę nad ponad 200 kompletami kostiumów. W Pałacu Młodzieży od 10 lutego 1982r. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Filas

Pochodzi ze Skomielnej Białej, muzyk, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej
w Krakowie (1966r.), nauczyciel gry na instrumentach dętych w PSM im. F. Chopina
w Nowym Sączu w latach 1972-1983, akompaniator, były zawodowy muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, od 1971r. Od 1993r. akompaniator w PM.

Gabriela Stanny

Sądeczanka.  W 1989r. ukończyła PSM II st. w Nowym Sączu w klasie skrzypiec. Jest absolwentką muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Pałacu Młodzieży od 1996r. Przygotowuje młodych muzyków do grania w kapeli zespołu Sądeczoki ucząc gry na skrzypcach. Od 1995r. jako skrzypaczka gra w  Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej.